Zadnja sprememba: 21.11.2017 14:04

Skoči na:

Koledar Legenda
Redne ure
Rezervirano
Praznik
Natisni

Prostor

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

P1, Gosposvetska 84

   VESEL, PODATKOVNE STRUKTURE     EREMITA, ANALIZA II     GOLOGRANC, DISKRETNA MATEMATIKA I              DANIEL EREMITA DOKTORSKI ŠTU           

P2, Gosposvetska 84

   MILUTINOVIC, ALGEBRSKA TOPOLOGIJA  MILUTINOVIC, MATEMATICNI PRINCIPI           BENKOVIC, STATISTIKA V IZOBRAŽEVANJU        DUKARIČ, TEORIJA MERE              

P3, Gosposvetska 84

      REPOLUSK, PROGRAMIRANJE V DISKRETNI MATEMATIKI                    JEZERNIK ŠIR, STATISTIKA V IZOBRAŽEVANJU              

0/85

   KRAŠNA, IKT SMP     PESEK, IKT SMP                                

AVLA

      PERC, DINAMIČNI SISTEMI (IZB.)  PERC, KOMPLEKSNI SISTEMI / FIZIKA KOMPLEKS        PESEK, OSNOVE RACUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE     Demonstrature pri predmetu O     BRATINA, FIZIKALNA MULTIMEDIJA           

0/67

                                          

0/68

   PIPENBAHER, TEMELJI SPLOŠNE BOTANIKE        PIPENBAHER, SPLOŠNA BOTANIKA                             

0/69

   DARIŠ, BIOLOGIJA CELICE        KLOKOČOVNIK, SISTEMATIKA IN FILOGENIJA NEVRETENČA        IVAJNŠIČ, PEDOGEOGRAFIJA (IZB.)                    

0/103

   DEVETAK, SISTEMATIKA IN FILOGENIJA NEVRETENČA           VESEL, OSNOVE RACUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE  KRISTL, KEMIJA                       

0/80

   ŠKORNIK, HABITATNI TIPI IN NATURA 2000 (IZB.     ŠKORNIK, HABITATNI TIPI IN NATURA 2000 (IZB.     TRČEK, MIKROBIOLOGIJA IN GENETIKA PROKARIOT     MERHAR, ALGEBRSKA TOPOLOGIJA                    

0/46.2

                                          

0/46.1

      PADEŽNIK GOM, IZBRANA POGLAVJA IZ KVANTNE MEHANIKE           HVALA, ANALIZA IV                       

0/53

                                          

0/51.1

                                          

0/51.2

               PERC, TEORIJA IGER (IZB.)        PERC, STOHASTIČNI PROCESI (IZB.)                 

01/33

               JAKOVAC, ANALIZA        KRANJEC, PSIHOLOGIJA RAZVOJA IN UČENJA / PSIH                 

01/29

ŠKRABAN, MIKROBIOLOGIJA IN GENETIKA PROKARIOT        ŠKRABAN, MIKROBIOLOGIJA IN GENETIKA PROKARIOT                                

01/32

                           BREZNIK, KEMIJA              

01/27

                                          

01/28

            ŠORGO, DIDAKTIKA BIOLOGIJE     ŠORGO, BIOLOŠKI DIDAKTIČNI PRAKTIKUM 2                       

01/17

                                          

01/18

                                          

01/19

               MUŠKINJA, ELEKTRONIKA                          

01/20

   MAROVT, FINANČNO AKTUARSKA MATEMATIKA (IZB.M  MAROVT, FINANČNO AKTUARSKA MATEMATIKA (IZB.M     SIMONIČ, ANALIZNA KEMIJA V OKOLJU        AL SAYEGH PE, PROJEKTNO DELO V BIOLOGIJI IN EKOLOG                    

0/86

   ŠPERNJAK, BIOLOŠKI DIDAKTIČNI PRAKTIKUM 2                       Rezervacija - REPNIK ROBERT              

0/85.1

                  Demonstrature pri predmetu O                       

0/27, PEF

                                          

FKKT

                                          

0/100, PEF

                                          

termin naknadno po dogovo

                                          

?

                                          

FKKT, D1-309

                                          

0/4, PEF

                                          

FG

                                          

1/49, PEF

                                          

1/53, PEF

                                          

1/55, PEF

                                          

1/51, PEF

                                          

1/15, PEF

         AMBROŽIČ-DOL, EKOFIZIOLOGIJA RASTLIN                                

1/18.1, PEF

                                          

FERI, F-104

                                          

na terenu

                                          

1/2, PEF

                                          

Šole

                                          

FERI

                                          

FERI, G2-P3 GAMA

                                          

Oddelek za fiziko

                                          

FKKT, A-105

                                          

FKKT, A-107

      KRAJNC, ORGANSKA KEMIJA 1     BREN, FIZIKALNA KEMIJA 1                             

urnik bo objavljen naknad

                                          

...

                                          

Medicinska fakulteta

                                          

UKC

                                          

prostor naknadno

      PERC, DINAMIČNI SISTEMI (IZB.)                                   

izvedba po dogovoru

                                          

od decembra, urnik bo obj

                                          

od novembra, urnik naknad

                                          

v decembru in januarju, u

                                          

1/48.2, PEF

                                          

0/17, FF

                                          

0/13

                                          

izvedba na terenu po dogo

                                          

1/7, PEF

            MERHAR, OSNOVE LINEARNE ALGEBRE IN VEKTORSKE                             

1/45.2

                                          

AMFITEATER, FF

                                          

prostor po dogovoru

                                          

FF

                                          

0/54 (Laboratorij za mole

                        CIRINGER, OSNOVE BIOTEHNOLOGIJE                 

izvedba v drugi polovici

                                          

FERI, G2-P4 DELTA

                                          

1/6, FF

                                          

1/4, FF

                                          

0/2, FF

                                          

2/8, FF

                                          

0/3, FF

                                          

2/20, FF

                                          

1/10, PEF

                                          

Oddelek za biologijo

                                          

0/1, FF

      SCHMIDT, DELO Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI_  SCHMIDT, DELO Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI_                                

1/42.2, PEF

                                          

Fakulteta za strojništvo,

                                          

FS, A-201

                                          

FERI, A-301

                                          

FERI, G2-P01, pritličje

                        KOKOL, RAZVOJ IN UPRAVLJANJE PROGRAMSKIH SI                 

izvedba po dogovoru, urni

                                          

izvedba v januarju

                                          

Velika dvorana, UM, Slomš

                                          

izvedba po 15. oktobru, u

                                          

2/13, FF

                                          

MF, Laboratorijski center

                                          

1/38, PEF

            BENKOVIC, VERJETNOST                             

Oddelek za fiziko

                                          

1/43.2, PEF

                                          

izvedba od novembra dalje

                                          

izvedba po končanih preda

                                          

Geografska risalnica, FF

                                          

0/58

                                          

Kmetijsko gozdarski zavod

                                          

FERI, A-302

                                          

FS, A-301

                                          

UKC Maribor, Laboratorij

                                          

izvedba v novembru, urnik

                                          

izvedba v decembru, urnik

                                          

izvedba od sredine oktobr

                                          

R3, EPF, Razlagova 14

                                          

FKKT, A-103

                                          

Oddelek za tehniko

                                          

Strunjan

                                          

Ankaran

                                          

2/12, FF

                                          

FERI, A-306

                                          

FERI, G2-P02, pritličje

                                          

vaje se izvajajo po dogov

                                          

FERI, F-201

                                          

Vivarij

                                          

0/85.1

                                          

1/13, PEF

                                          

FS, E-104

                                          

na FNM, v januarju, urnik

                                          

FS, Borut Pečenko

                                          

FKKT, A-104

                                          

FS, S18-4

                                          

2/21,FF

                                          

2/10, FF

                                          

0/80.1

                                          

01/12

                                          

01/13

                                          

FS, predavalnica Ivana Mu

                                          

FS.S18

                                          

FERI, G2-P2 BETA

                                          

FERI, G3-laboratorij Shan

                                          

FERI, G3-diplomska soba

                                          

FERI, G-217

                                          

FERI, G-219

                                          

FERI, G2-P1 ALFA

                                          

FERI, E-110 - RA4

                                          

FERI, G3-laboratorij Ada

                                          

FERI, G2-P05, pritlicje

                                          

FERI, C-202

                                          

FERI, G2-AMPER, 1. nadstr

                                          

FERI, G2-4N.11 GALERIJA

                                          

FERI, G3-amfiteater Gauss

                                          

EPF, R 03

                                          

2/7, FF

                                          

izvedba na terenu

                                          

0/86.1

                                          

2/14, FF

                                          

2/17, FF

                                          

1/40, PEF

                                          

2/15, FF

                                          

FERI, G2-P06

                                          

FERI, G3-laboratorij Lumi

                                          

FKKT D1-413

                                          

Fakulteta za strojništvo

                           GLODEŽ, TEHNIŠKO RISANJE              

1/40, PEF (30 sedežev)

            GRAŠIC, IZBRANA POGLAVJA IZ ALGEBRE (IZB)                             

0/46.2

                                          

1/48 PEF

                                          

2/6 mikroskop.2.nadstrop.

            KOZEL, BIOLOGIJA ŽIVALI                             

Sejna soba FNM

                                          
Wise Timetable®
© Wise Technologies